Zima 2014.

Petkom u 19.30 (od 10. 1. 2014.) biblijska grupa “Prijatelji Božje riječi” u vjeronaučnoj dvorani crkve sv. Vinka Paulskog. Vodi prof. Anton Tamarut Svaki prvi petak u mjesecu euharistijsko klanjanje nakon večernje svete mise u…

Pročitajte više