Božić je svetkovina Božje bliskosti s ljudima i Božje bliskosti u ljudima. Nikada, naime, nismo toliko bliski Bogu kao dok nastojimo biti blizi jedni drugima, dok nastojimo razumjeti jedni druge, dok nastojimo pomoći jedni drugima.…

Pročitajte više

KRŠĆANSKI KULTURNI CENTAR u suradnji sa ŽUPOM SV. IVANA KRSTITELJA organizira predavanje NAŠ SKRIVENI ŽIVOT PRIJE ROĐENJA Predavačica je dr. sc. Rajka Lulić- Jurjević, dr. med. Predavanje će se održati u župnoj dvorani, Zagreb, Nova…

Pročitajte više