Jesen 2015.

Petkom u 19.30 (od 02. listopada 2015.) biblijska grupa “Prijatelji Božje riječi” u vjeronaučnoj dvorani crkve sv. Vinka Paulskog. Vodi prof. Anton Tamarut Svaki prvi petak u mjesecu euharistijsko klanjanje nakon večernje svete mise u…

Pročitajte više

Zima 2015.

Petkom u 19.30 (od 9. siječnja 2015.) biblijska grupa “Prijatelji Božje riječi” u vjeronaučnoj dvorani crkve sv. Vinka Paulskog. Vodi prof. Anton Tamarut Svaki prvi petak u mjesecu euharistijsko klanjanje nakon večernje svete mise u…

Pročitajte više

Jesen 2014.

petkom u 19.30 (od 3. listopada 2014.) biblijska grupa “Prijatelji Božje riječi” u vjeronaučnoj dvorani crkve sv. Vinka Paulskog. Vodi prof. Anton Tamarut svaki prvi petak u mjesecu euharistijsko klanjanje nakon večernje svete mise u…

Pročitajte više

Proljeće 2014.

petkom u 19.30 (od 2. svibnja 2014.) biblijska grupa “Prijatelji Božje riječi” u vjeronaučnoj dvorani crkve sv. Vinka Paulskog. Vodi prof. Anton Tamarut svaki prvi petak u mjesecu euharistijsko klanjanje nakon večernje svete mise u…

Pročitajte više