Oblikovanje nacionalnog identiteta podunavskih Hrvata

Kršćanski kulturni centar
poziva na predavanje dr. sc. Roberta Skenderovića
Oblikovanje nacionalnog identiteta  podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca)

u srijedu
2. listopada 2019.
u 19.30 sati

Velika dvorana, 2. kat
Hrvatska matica iseljenika
Trg Stjepana Radića 3, Zagreb

Komentari su zatvoreni