Otac mi je more pal

Slika uz pjesmuSunce se već štufalo
a more se i dalje škercalo
i tu večer bez krijance skakalo
va rivu se rivalo
šinjore mižerno obučene štropilo
naš kaić lelalo, ma lelalo
otac se jedva ufal na provu popenjat
cimu potegal da će na rivu skočit
kad ono siromah u šaroj košuljici i modrih gać
va kafeni fratri more pal
na klupici kadi sam crni i mići ko škrpočić
mišići i zečići od školjkic prodaval
samo ča nis umrl od srama
otac mi je more pal
ma kako je pal
kako me je bilo sram
ne pamtim kako je z mora zašal
žvelto sam školjkice va škatulu pomećal
ko miš se do kuće došuljal
činil se da niš nisam vidil
dok je miće srce ko veli žveljarin tuklo
do noći se more kalalo
kaić je počinul
i otac
svi smo odahnuli
moglo je i gore pasat
otac se mogal ruvinat
na rivi su srića on čas samo furešti bili
pa mi se ni imal ki rugat
otac ti je more pal.

Anton Tamarut

Comments are closed