Dom ljubavi i kršćanske radosti

Predstavljanje knjige Antona Tamaruta Dom ljubavi i kršćanske radosti

Slika uz tekst

Na hrvatskom jeziku imamo autorskih djela iz područja teologije i duhovnosti, koja govore o braku i obitelji, također i prijevoda, ali smatram da ovaj rad za hrvatsko jezično područje po svojoj izvornosti i izazovnosti, dubini promišljanja i znanstveno-stručnom pristupu predstavlja originalni doprinos hrvatskoj teologiji. Sadržaj i razmišljanja u djelu su izuzetno vrijedna i mogu biti od značajne pomoći kako svećenicima, redovnicima i redovnicama te katehetama, tako i drugim vjernicima, posebice supružnicima i obiteljskim zajednicama koji žele naći nadahnuće za kršćansko življenje bračnih i obiteljskih vrijednosti u suvremenom društvu.

Prof. dr. sc. Ivan Karlić
Slika uz tekst

Knjiga Antona Tamaruta može poslužiti kao izvrsno polazište u daljnjem promišljanju na crti »nove evangelizacije« te u poticanju obitelji da bude onakva kakvom ju je Bog zamislio, kako ne bi nasjela individualističkom, ravnodušnom i egoističnom mentalitetu koji promiče sve agresivniji sekularizam, ili čak nekoj intimističkoj i individualističkoj duhovnosti koja se širi u nekim duhovnim pokretima, uz nesvjesno udaljavanje od izvornog kršćanstva. Čitatelj će u ovoj knjizi pronaći utemeljenje za istinsko vrednovanje onoga što čini bračno-obiteljsko zajedništvo, a to znači da je sve što pripada tome životu, ako se vrši u autentičnom sebedarju, od Boga blagoslovljeno.

Prof. dr. sc. Milan Šimunović

Komentari su zatvoreni