Zima 2016.

Petkom u 19.30 (od 08. siječnja 2016.)
biblijska grupa “Prijatelji Božje riječi”
u vjeronaučnoj dvorani crkve sv. Vinka Paulskog.
Vodi prof. Anton Tamarut

Svaki prvi petak u mjesecu (od veljače 2016.)
euharistijsko klanjanje nakon večernje svete mise u 18.30 u crkvi sv. Vinka Paulskog

Pridružite nam se!

Comments are closed