Proljeće 2015.

Petak, 27. ožujka
Križni put u 18.00 u crkvi sv. Vinka Paulskog, Zagreb.

Petkom u 19.30
biblijska grupa “Prijatelji Božje riječi”
u vjeronaučnoj dvorani crkve sv. Vinka Paulskog.
Vodi prof. Anton Tamarut

Svaki prvi petak u mjesecu
euharistijsko klanjanje nakon večernje svete mise u 18.30 u crkvi sv. Vinka Paulskog

Pridružite nam se!

Comments are closed