Mir i radost uskrslog Gospodina

Slika uz cestitku

Istinu uskrsne vjere ne dokazuje se toliko riječima, koliko životom.
Na kršćanima je danas zadatak da “novošću života” na koju su pozvani u krštenju svjedoče i potiču u svijetu nadu u novoga čovjeka i u novi svijet koji je započeo u Kristovu uskrsnuću.
Anton Tamarut

Comments are closed