Bog se raduje

Slika uz tekst

Bog se raduje i uživa u svojim djelima. Punina života je u uživanju, odnosno u stvaranju koje pruža savršeno zadovoljstvo i istinski užitak. Konačna svrha čovjekova života je potpuno i savršeno uživanje u djelima Božje nedokučive ljubavi, radost i uživanje u samome Bogu koji je ljubav. Stvarajući čovjeka na svoju sliku, Bog je čovjeka izabrao za biće svoje prijateljske prisutnosti, da u kreativnoj i domišljatoj ljubavi bude dionikom njegova božanskog počinka.

Anton Tamarut

Komentari su zatvoreni